Obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy:
• Szkolenie BHP wstępne pracownika
• Szkolenie BHP okresowe pracownika
• Wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
• Szkolenie bhp okresowe pracodawcy
• Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracownika
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pracownika