Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie prowadzone są przez wykwalifikowany personel medyczny- specjalistów ratownictwa medycznego, instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Są to osoby, które pracują w ambulansach pogotowia ratunkowego i na co dzień zmagają się ze sztuką udzielania zaawansowanej pomocy medycznej ratując ludzkie życie.
Szkolenia prowadzone są zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 4- 6 h (w godzinach 45 min.)
Grupy minimum 15-osobowe.
UWAGA! Organizujemy również szkolenia na specjalne zamówienia dla firm w zależności od potrzeb i specyfiki działalności Klienta (grupy pracowników).

Firma zapewnia sprzęt szkoleniowy (fantomy do nauki resuscytacji, materiały opatrunkowe, podstawowy sprzęt ratowniczy, apteczkę pierwszej pomocy)
Ramowy program szkolenia obejmuje:

1. Rozpoznanie miejsca zagrożenia i postępowanie na miejscu zdarzenia.
a. „łańcuch przeżycia”
b. ocena zabezpieczenie miejsca zdarzenia
c. zagrożenie dla ratownika ze strony poszkodowanego
d. ocena i badanie pacjenta
e. postępowanie z chorym nieprzytomnym, prawidłowo oddychającym

2. Wzywanie kwalifikowanej pomocy.

3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
a. metody udrażniania dróg oddechowych
b. postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia
c.resuscytacja dzieci i niemowląt

4. Wybrane stany zagrożenia życia- objawy i postępowaniea.
a. zawał serca i omdlenie
b. udar mózgu, padaczka
c. rany, krwawienia, krwotoki
d. złamania, zwichnięcia, amputacja urazowa
e. obrażenia termiczne, podtopienie