Usługi

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP:

 • szkolenia BHP wstępne
 • szkolenia BHP okresowe
 • ocena ryzyka zawodowego
 • instrukcje ramowe
 • instrukcje ogólne
 • instrukcje stanowiskowe
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • outsourcing BHP

Jakie stanowiska obsługujemy?

 • stanowiska robotnicze
 • administracyjno-biurowe
 • inżynieryjno-techniczne
 • kierownicze

Ochrona przeciwpożarowa

 • szkolenia przeciwpożarowe
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • oznakowanie zakładów wymaganymi znakami
 • wyposażanie w sprzęt gaśniczy

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • wykłady
 • ćwiczenia