• SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

  SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

  Wykonywane w dniu zatrudnienia pracownika. Ważne maksymalnie do 1 roku od zatrudnienia lub do 1/2 roku od zatrudnienia- stanowiska kierownicze. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.
 • SZKOLENIA BHP OKRESOWE

  SZKOLENIA BHP OKRESOWE

  Pierwsze szkolenie okresowe jest wykonywane maksymalnie do 1 roku od zatrudnienia lub do 1/2 roku od zatrudnienia (stanowiska kierownicze). Okres wazności szkolenia zależy od przynależności do danej grupy pracowniczej. Więcej informacji tutaj.
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy na stanowisko. Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.
 • SZKOLENIE – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

  SZKOLENIE – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

  Usługa skierowana dla całego zespołu lub wyznaczonych pracowników.

BHP dla oświaty

BHP dla oświaty

Współpracując od dłuższego czasu z przedszkolami, szkołami i placówkami pedagogicznymi stworzyliśmy bardzo korzystną ofertę dla Oświaty. Jeżeli jesteś reprezentantem placówki oświatowej koniecznie zapytaj o ofertę specjalną!dowiedz się więcej →

BHP Okresowe

BHP Okresowe

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz jest zobowiązany do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 237³§2 Kodeksu Pracy).dowiedz się więcej →

Twoje obowiązki kiedy zatrudniasz pierwszego pracownika

 1. 1
  Szkolenie BHP wstępne
  W związku z wymaganiami jakie nakłada na pracodawcę prawo pomagamy pracodawcy w przeprowadzeniu szkolenia BHP wstępnego pracowników, uczniów odbywających praktykę zawodową, studentów oraz pracowników młodocianych.Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
 2. 2
  Szkolenie BHP okresowe
  Szkolenie BHP okresowe przeznaczone dla pracodawcy i jego pracowników. W zleżności od przylażności do danej grupy zawodowej szkolenia te wazne są przez 1 rok, 3 lata lub 5 lat.
 3. 3
  Wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
  Pomagamy pracodawcy w sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, wykorzystując do tego celu metodę RISK SCORE. O ile warunki pracy na stanowisku pracy nie zmienią się nie trzeba zmieniać oceny ryzyka zawodowego.
 4. 4
  Szkolenie BHP okresowe dla pracodawcy
  Pracodawca musi się poddać szkoleniu okresowemu z zakresu bhp z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Szkolenie okresowe dla pracodawcy i kadry kierowniczej uprawnia osobę szkoloną do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pracowników.
  Okres ważności 5 lat
 5. 5
  Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ)
  Skierowane jest do wszystkich grup pracowniczych. Szkolenie to może być prowadzone jako osobny moduł bądź w ramach szkolenia wstępnego lub okresowego z zakresu BHP.
 6. 6
  Szkolenie wyznaczonego pracownika z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
  Szkolenie prowadzone są przez wykwalifikowany personel medyczny- specjalistów ratownictwa medycznego, instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.