O nas

Centralny Ośrodek Szkoleń „Troja” posiada statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego. Placówka zarejestrowana jest w Starostwie Powiatowym w Będzinie pod numerem WOiK.4321-013/2008. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach co świadczy o tym, iż spełniamy wszystkie wymogi prawne niezbędne do prowadzenia usług szkoleniowych związanych z dziedziną bhp.

Przedmiotem naszej działalności są usługi z zakresu BHP i PPOż.

Oferujemy również Państwu szkolenia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej.

Misją naszego przedsiębiorstwa jest kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnych z zasadami ergonomii i obowiązujących przepisów prawnych.

Nasza firma to profesjonalny zespół specjalistów, pracujący w oparciu o uzupełnianą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe nabyte w różnych branżach, poparte wykształceniem.

Podczas szkoleń wykorzystujemy najnowsze pomoce dydaktyczne oraz urządzenia audiowizualne co pozwala nam w pełni dostosować się do rosnących wymagań przyszłości i utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług.

Wyróżnia nas zaangażowanie, dążenie do perfekcji i zorientowanie na potrzeby Klientów.

Swoim Klientom oferujemy zarówno pomoc doraźną jak i współpracę stałą polegającą na outsourcing’u.

Czas na zmiany w Twojej Firmie. Zapraszamy do współpracy!

Twoje obowiązki kiedy zatrudniasz pracownika

  • Szkolenie BHP wstępne pracownika
  • Szkolenie BHP okresowe pracownika
  • Wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
  • Szkolenie BHP okresowe pracodawcy
  • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOż) pracownika
  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pracownika

Nasi klienci