BHP Okresowe

Szkolenie BHP okresowe przeznaczone dla pracodawcy i jego pracowników.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz jest zobowiązany do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 237³§2 Kodeksu Pracy).

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm).

W związku z wymaganiami prawnymi jakie ciążą na pracodawcy pomagamy w wypełnieniu tego obowiązku oferując Państwu szkolenia okresowe bhp dla różnych grup zawodowych:

  • szkolenia bhp okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (ważność 5 lat)
  • szkolenia bhp okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych (ważność 3 lata)
  • szkolenia bhp okresowe pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (ważność 5 lat)
  • szkolenia bhp okresowe pracowników na stanowiskach kierowniczych i dla pracodawców (ważność 5 lat)
  • szkolenie bhp okresowe służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby (ważność 5 lat)

Celem szkolenia BHP okresowego jest aktualizacja wiadomości i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • postępowania w razie wypadku lub w sytuacjach awaryjnych